Comunicat PAH/APE/Observatori DESC.-

Ahir es va fer fet públic que el govern del PP ha comunicat per carta a la Generalitat que considera discutible la constitucionalitat d’alguns dels articles de la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Per aquest motiu, el PP ha demanat una comissió bilateral Estat-Generalitat en la qual tractar aquest tema. El termini oficial per presentar un recurs d’inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional acaba el proper 6 de novembre. Si s’acorda la creació de la comissió bilateral, el termini s’ampliarà automàticament fins el 5 de maig de 2016.

Fa poques hores, el mateix govern de la Generalitat ho ha confirmat al grup promotor de la Llei 24/2015, que, com és àmpliament sabut, és el resultat de l’aprovació el passat juliol de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Mesures Urgents per fer front a l’Emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica impulsada per la PAH, l’APE i l’Observatori DESC. (Seguir llegint).