Programa per a generar influència als barris

Posicionament

  • Ajudar a que les associacions guanyin en influència i poder d’interacció social al seu entorn.
  • Que incrementin el seu poder d’interacció social al seu entorn, davant de les necessitats emergents de l’entorn.
  • Donar suport a les associacions perquè liderin serveis de millora de les condicions de vida de veïns i veïnes, amb especial èmfasi de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
  • Actuacions com a acció preventiva de l’exclusió social.

Context

Fa 40 anys que el moviment veïnal naixia a molts barris de Catalunya, liderant les reinvidicacions als barris perquè molts barris de les «perifèries» urbanes estaven mancats de tot: d’enllumenat, d’equipaments públics, de mobilitat, de serveis de proximitats, etc. Ara bé, durant aquests anys tant les administracions locals com altres organitzacions dels barris han assumit també el treball social, deixant a vegades unes AV aïllades, obsoletes generacionalment, amb poca capacitat interactiva i comunicativament, i oer tant, amb poc legitimitat de representació.

Proposta

A través d’aquest curs es pretén connectar amb els diferents actors que exerceixen algun tipus d’activitat social o cultural dins dels barris per a identificar necessitats a les quals estem en condicions d’aportar valor. Per altra banda, es busca la possibilitat de crear un equip cooperatiu entre grups d’acció per a desenvolupar algun programa pel veïnat. D’aquesta manera es consciencia que poden millorar la seva realitat i qualitat de vida. (Tríptic pdf)

Impacte

Projecte en fase de desplegament els dies 10 i 17 de novembre a Terassa.