Aquest apartat virtual és un catàleg en creixement pensat per donar servei a les AV i enfortir el mercat social

L’àrea d’economia social de la CONFAVC presenta a la nova pàgina web l’espai Caixa d’Eines, en el marc de l’aposta per trobar complicitats entre l‘economia solidària i el moviment veïnal. Aquest apartat consisteix en un directori de cooperatives, associacions i fundacions que presten serveis des del paradigma de l’economia social i solidària, i té per objectiu facilitar l’accés a les AV a una política de compres alineada amb aquests valors.

La Caixa d’Eines pretén ser un apartat en construcció permanent, que vagi nodrint-se permanentment de noves cooperatives i entitats. La majoria de les incloses de sortida ho han estat per ser ja conegudes pel moviment veïnal i per haver-hi treballat abans. Podreu trobar referències de diferents sectors, que responen a necessitats tant de l’associació com del veïnat en general.

Més enllà de l’espai web, la Caixa d’Eines està pensada per esdevenir un catàleg de consum preferent pel moviment veïnal i que, acompanyada de presentacions i altres accions, serveixi per anar promovent i incrementant els lligams amb l’economia solidària.