Notícies CONFAVC.- Amb l’objectiu d’explicar des de la proximitat el ventall de projectes comunitaris i campanyes que la CONFAVC està desplegant ja en alguns barris, i responent a la crida i interès d’algunes federacions, la Junta de la CONFAVC ha començat a engegar reunions territorials. Concretament s’han tingut encontres amb les juntes de la CONFAVC i de la FAV de Manresa (16 de juny) i de Lleida (20 de juny)

En ambdues ocasions, la vicepresidenta de la CONFAVC, Jos Farreny, va exposar als membres de les FAV els sis objectius claus del Pla de Treball del 2021 que “despleguen transversalment el Marc Estratègic de la Confederació” i va posar èmfasi “en la mirada transversal de gènere” que havia d’impregnar tots els objectius del Pla de Treball: una de les prioritats de la Junta actual, primera paritària de la història de la Confederació. Farreny també va exposar algunes campanyes reivindicatives que la CONFAVC estava desplegant, com la campanya de l’exclusió bancària, o el repte de preparar novament pel 2023 els (Re)coneixements Veïnals que visualitzen i reconeixen projectes i lluites veïnals reeixits.

Per la seva part, el Toni Erro, president de la FAV de Manresa, es va mostrar molt interessat pel projecte Barris Violetes i es va acordar que la Federació establiria una activista veïnal que seria la “figura d’enllaç”  del grup motor que treballa l’eix de gènere – formació, sensibilització i promoció de lideratges femenins- i que aglutina ja una desena d’altres activistes veïnals d’altres territoris.

Per la part de la FAVLleida, amb la presència del seu president, Toni Baró, i 6 activistes més, va acordar també desplegar trimestralment alguna activitat relacionada amb un punt del decàleg de Barris Violetes entre les AV de Lleida: idees força que tenen a veure amb la socialització i democratització de les cures, l’eradicació de qualsevol violència masclista, la visibilització de les aportacions de les dones – en el mateix nomenclàtor per exemple-promoció de la representació en espais públics, la centralitat de la sostenibilitat de la vida humana i planetària, entre d’altres.

Cal caminar cap un canvi de paradigma, també des del moviment veïnal, on les dones i les seves necessitats, estiguin totalment, incloses en la vida dels barris”, ha conclòs Farreny resumint ambdós encontres.

Compromisos, en ambdues ocasions, que es treballaran de cara al curs acadèmic vinent a l’inici del setembre.