Aquest novembre s’ha constituït legalment la cooperativa Omplim Els Buits: una iniciativa d’economia social de lloguer assequible que s’espera que operi  a un total de 35 municipis en uns mesos, ja que ara es troba en diferents moments de desenvolupament..

Aquesta cooperativa, que està impulsada per la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) i Gestió Veïnal sccl i persones a títol individual, llogarà habitatges amb un lloguer assequible amb una referència aproximada del 65% del preu de mercat i en condicions òptimes d’habitabilitat.

La diferència amb d’altres cooperatives que ofereixen habitatges de lloguer social és que Omplim els Buits es dirigeix a persones que, si bé haurien de tenir uns ingressos regulars, aquests no són suficients com per a assumir els preus desorbitats del mercat actual de lloguer. 

Omplim els Buits ofereix els habitatges als futurs inquilins i inquilenes, assegurant a les persones propietàries el pagament d’un 80-85% de l’import de la mensualitat acordada per la persona que el lloga. A més, assegura garanties de la fiabilitat de les persones llogateres. A les persones sòcies arrendatàries, Omplim els Buits els cedeix habitatges amb un lloguer assequible amb un contracte regulat per la nova Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), amb una referència aproximada del 65% del preu de mercat i en condicions òptimes d’habitabilitat.

De moment, la cooperativa està cercant habitatges buits a sis territoris: al Vallès Oriental i Occidental, al Baix Maresme, al Barcelonès, al Bages i a Osona. A més es realitzen accions d’anàlisi i d’identificació a altres municipis i/o comarques de quatre territoris més, com és Salt, Vilanova i la Geltrú, El Vendrell i Manresa.