Comunicat FAVT.- La Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT) celebrarà l’Assemblea General Ordinària 2018 el proper 26 de maig al Casal Cívic de Ca N’Aurell

Us informem que la nostra Assemblea General Ordinària 2018 es realitzarà al Casal Cívic de Ca N’Aurell, Plaça del Tint, 4, el dissabte, 26 de maig, de 10h a 13h. amb l’ordre del dia següent:

· Benvinguda del President

· Aprovació de les Actes de les anteriors Assemblees

· Presentació i aprovació de la Memòria Anual i Balanç Econòmic del 2017

· Presentació de la Candidatura a la nova Junta i exposició del Pla de Treball

· Elecció de la nova Junta Directiva

· Presentació i aprovació dels Pressupostos 2018

· Resolucions i Pronunciaments

· Torn obert de paraules

· Cloenda