Comunicat FAVT.- La CONFAVC ja ha fet el Balanç Social; una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern que les organitzacions que el fan poden fer servir per a millorar internament en en aquells aspectes on detecten debilitats, a més de proporcionar dades estadístiques dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social (Informe de l’estat del Mercat Social català).

Concretament el balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica cinc grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral.

Per a fer-ho, es disposa d’una eina informàtica en línia que dóna accés a un qüestionari general a omplir per part de l’empresa; i també a quatre conjunts de qüestionaris que poden respondre anònimament persones treballadores, empreses i/o persones usuàries o clientes, sòcies i persones voluntàries.