Comunicat FAVTerrassa.- El dia 19 de novembre de 2015 a la seu de la FAVTerrassa es van reunir representants de les juntes directives de les associacions de veïns i veïnes  de Montserrat, Ca n’Anglada, Sant Pere Nord, Egara, Xúquer, Les Arenes –
Gripia – Can Motllor, Can Parellada, Les Fonts, Torre-Sana, un veí de Sant Llorenç i representants de la FAVT.

La reunió es va convocar per la gran preocupació que aquestes entitats tenen pel mal estat de la Riera de les Arenes i el gran temor que pugui succeir un desastre si hi ha una tempesta amb una gran quantitat d’aigua.

Les entitats també ens trobem molt preocupades i molestes per la insuficient activitat tant de l’Agència Catalana de l’Aigua(ACA) com del nostre Ajuntament de Terrassa. Una institució de l’altra, no solucionen la problemàtica de neteja i adequació d’aquesta riera.

També ens trobem desinformats de com està en aquest moment el litigi judicial que manté l’Ajuntament de Terrassa contra l’ACA. Manca d’informació per les dues parts i una activitat insuficient, que crea una situació molt perjudicial per a tots els barris que vivim al costat d’aquesta riera

Per aquestes raons, creiem convenient en crear una “Comissió de Treball “de totes les entitats unides, conjuntament amb la FAVT, per sumar forces i aconseguir la neteja i adequació amb garanties de la Riera de les Arenes.(Comunicat castellà pdf)