Comunicat AV Gallecs.- Davant l’alarmant tendència de baixada del nivell d’aigua dels pous de Gallecs, que està suposant l’assecament gradual i conseqüentment, una manca de salubritat creixent, l’Associació Veïnal reunida en assemblea extraordinària el 28 d’agost de 2016, va acordar:

  1. Demanar al Consorci de Gallecs, a l’ajuntament de Mollet del Vallès, a l’Incasòl i al Departament de Territori i Sostenibilitat la posada en marxa immediata d’un sistema temporal d’aprovisionament, magatzematge, distribució i gestió de l’aigua exemplars a les llars que no en tenen com ja han fet altres municipis.
  2. Demanar al Consorci i en especial al Departament, l’execució immediata del projecte de subministrament d’aigua potable redactat fa anys. Considerem intolerable que s’hagi aparcat indefinidament un projecte amb una finalitat de drets humans, mentre es malbaraten diners en d’altres partides que no afecten a la vida quotidiana de les persones.
  3. Demanar a l’Ajuntament i al Consorci el trasllat urgent dels horts municipals a zones més properes a Mollet. Cal recordar que ja fa anys que està planificat el seu trasllat i reservat l’espai a Can Vila i que aquest canvi permetria una optimització de les mides de les parcel·les i un canvi d’hàbits descontrolats actualment. També considerem intolerable el malbaratament que s’hi està portant a terme utilitzant el sistema de reg per inundació.
  4. Demanar al Consorci que aprovi un reglament el més aviat possible per a tot tipus de regants que eviti el malbaratament de l’aigua i la resta d’activitats incíviques, començant pels grans regants i acabant pels horts dels veïns. També considerem intolerable que no tinguem 20.000 litres setmanals per a les llars quan d’altres expliquen que en gasten 800.000 o 160.000 pel reg de plantes pel lleure o que ni tan sols tenen sortida al mercat. Per això, també demanem que s’auditin i es publiquin, quan abans millor, les xifres reals de tots els consums de Gallecs. (Comunicat pdf)