El projecte cooperatiu d’habitatge de lloguer assequible, engegat per Gestió Veïnal i la CONFAVC prendrà un impuls important aquest any amb l’adjudicació d’una subvenció de la línia Projectes Singulars del programa Aracoop -de la Direcció General d’Economia Social, Cooperatives i Tercer Sector- que farà possible la seva consolidació i extensió a d’altres territoris.

L’objectiu és crear un servei cooperativitzat d’accés a habitatge de lloguer a partir de la mobilització d’habitatge buit, oferint a les persones propietàries un contracte de cessió d’aquests. La cessió es signarà amb una nova cooperativa de persones usuàries, la constitució de la qual és l’objecte del Projecte Singular. En l’operativa del servei,Gestió Veïnal es farà càrrec de la gestió i la CONFAVC de l’extensió del projecte i la seva coordinació fins que tingui prou entitat pròpia. Actualment ja s’està treballant en el seu desenvolupament al municipi de Cardedeu, on hi ha un grup local liderant el projecte i on es compta amb l’ implicació de l’Ajuntament en afavorir processos de mobilització d’habitatge en desús

Aquesta aposta neix de la necessitat de reformular l’aportació del moviment veïnal en la lluita pel dret a l’habitatge i el seu exercici, en un context en el que les dificultats d’accés en condicions, amb seguretat i a un preu raonable continua sent al nostre país un dels principals esculls per l’assoliment d’una vida digna.