“Les AV i la diversitat cultural: un repte a treballar-hi”

Objectius:

  • Fomentar la participació de població diversa culturalment a les juntes de les AV per a treballar també demandes de col·lectius diversos culturalment que no estan essent escoltades des de les associacions veïnals.

  • Fomentar espais d’encontre intercultural perquè no hi hagi processos de guetització de les diferents comunitats culturals en un barri.

  • Vetllar per a promoure que aquests espais d’encontres i actuacions compartides siguin laics, i fomentin la igualtat entre sexes,  classes socials, etc.

  • L’empadronament és un dret que obra les portes al molts altres drets socials: cal garantir-lo ràpidament i lluitar contra les administracions públiques que dificultin aquest dret

Posicionament

Un dels temes que tractarem en aquesta campanya és el dret a l’empadronament: porta d’entrada a altres drets socials com són l’accés a l’educació, els serveis de salut i serveis socials,  i que en cas de no realitzar aquest pas en l’etapa d’assentament en una localització – i com a pas del procés  migratori o de refugi –  nega drets no només a la persona, sinó a la dels seus familiars en cas que en tingui.

Malgrat que hi ha administracions locals  que demanen, en els seus criteris per a poder empadronar, tenir un pis en propietat o disposar d’un contracte de lloguer- criteris que dificulten molt accedir a l’empadronament- MAI la situació habitacional pot ser causa de negació del dret a la persona a ser empadronada. (Veure alternatives en cas de vulnerabilitat habitacional)

Cal recordar que garantir el dret a l’empadronament és una obligació de les administracions públiques. L’article 15 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local estableix: “Tota persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure’s al Padró del municipi en el qual resideixi habitualment”.

En cas que algún veí o veïna que pensi que se li ha vulnerat el seu dret a empadronar: Trucar a l’Oficina d’Igualtat i No-Dicriminació:
9 3 1 1 4 7 7 0 0 /

Què podem fer des de les AV?

Des de les AV podem actuar en aquests objectius que hem consensuat en el posicionament. Aquí us proposem materials rellevants que us poden ajudar.