Comunicat Comissió Residències Públiques Terrassa.– L’any 2025, el 7% de les persones entre 65 i 80 anys i el 40% de les majors de 80 patiran dependència, segons les projeccions demogràfiques oficials. Sense comptar les persones de menys edat que pateixen dependència deguda a una discapacitat física o intel·lectual.

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’any passat, el 2018 a Terrassa, la tercera ciutat més gran de Catalunya, 36.336 persones tenien més de 65 anys. De la mateixa font i per el mateix any 5.905 persones tenien més de 85 anys. Segons aquestes càlculs el 18% de les persones mes grans de 65 anys eren dependents, és a dir a Terrassa més de 6.500 persones !!

Segons dades oficials a Catalunya hi ha gairebé 60.000 places en residències per a gent gran, de les quals només 10.298 són públiques i 35.517 (més de la meitat) són d’iniciativa mercantil i, per tant, estan en mans d’empreses amb ànim de lucre. Al conjunt de l’Estat la facturació anual del sector supera els 4.200 milions d’euros (4.200.000.000€, quaranta-dos seguit de vuit zeros).

El cost mitjà d’una plaça de residència per a avis a Catalunya és de gairebé 2.000 € mensuals. En residències privades d’alt nivell, el preu es
dispara força més.

Les residències d’avis son un gran negoci a l’alça en la que els fons voltors han fixat la seva vista.

Això explica que apareguin productes financers destinats a la gent gran amb l’objectiu, precisament, de pagar l’estada en una residència, com ara
les hipoteques inverses, propiciant un nou tipus d’estafa a gran escala.

En el cas de les residències públiques, el gran problema és la llista d’espera, que a tancament del 2017 sumava a Catalunya gairebé 18.500
persones pendents d’accedir a una plaça, més de 500 a Terrassa. (Manifest residències públiques)