Notícies CONFAVC.- La CONFAVC aplaudeix la creació de la Comissió per a l’eradicació de l’amiant a Catalunya i per a l’impuls d’un Pla Nacional per a l’eradicació de l’amiant, ambdues accions concretades en un Acord de Govern el passat 22 d’octubre i que suposa una “clara victòria veïnal”, segons Albert Torrents, Vocal de la Junta de la CONFAVC i responsable dels temes de salut i sanitat.

Ara bé, aconseguit aquest repte, la CONFAVC lluitarà per a estar present a la Comissió Tècnica DESAMIANT-CAT, òrgan adscrit a la Comissió i que té per objectius principals l’elaboració del Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya i la coordinació de les actuacions entre els diferents agents implicats, així com donar el suport tècnic a la Comissió.

Cal assenyalar que des del moviment veïnal – sobretot des de la Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès i la FAVB s’ha fet una intensa pressió i denúncia pública que va quedar recollida en el debat del plenari de la darrera 34 assemblea a Sabadell el passat març- i en la inclusió d’aquesta prioritat al Pla de Treball pel 2019, davant d’una manca de resposta de les administracions públiques per fer complir les directives europees per la retirada immediata de l’amiant als barris catalans de forma segura i controlada. (Veure notícia)

“LaCONFAVC ha anat mantenint reunions amb la Secretaria General de Participació del Departament de Salut; ha fet escoltar la seva veu en el Consell Nacional de Salut, en la major part dels Consell territorials de Salut i ha mantingut reunions amb diferents col·lectius de persones afectadess” explica Torrents i detalla que s’ha aconseguit una “Comissió Interdepartamental amb presència de les entitats per tal de fer front a aquesta problemàtica de forma coordinada, ordenada i participada, tal com estaven demanant”: “No ens hem cansat de dir, que calia que aquest tema fos abraçat de manera integral per part de diferents departaments: del Departament de Salut, per a fer front a les malalties causades- per part de la Agència de Salut Pública de Catalunya, per a fer prevenció i establir normatives; pel Departament de Treball, per a les prestacions, la seguretat en el treball i les normativa; pels ajuntaments- per la retirada de l’amiant: i de les entitats que hi estem treballant des de fa temps, fent-ne un seguiment i una valoració”, conclou Torrents.