Amb l’objectiu de maximitzar eficàcia de l’organització i millorar la seva gestió, la Junta Directiva de la CONFAVC i el seu personal es van reunir amb directora tècnica de l’Instituto pera la Calidad de las ONG (ICONG), Ana Santa, i la seva col·laboradora, Olga Castro, per a fer arrencar un procés pel desplegament de la Norma ONG de Gestió de Qualitat.Aquesta norma contribuir a que la CONFAVC, cada vegada més, orienti la seva actuació a la satisfacció dels seus socis ( entitats veïnals), oferint suport, activitats, projectes, serveis i productes de qualitat.
També que incrementi la seva capacitat d’aprenentatge; la seguretat, salut i satisfacció laboral així com la sostenibilitat ambiental; aconsegueixi més legitimació social des d’una gestió ètica i transparent, i apliqui processos perquè pugui innovar i millorar permanentment.
Davant d’aquests reptes, la norma ajuda a organitzar el treball intern per a gestionar de manera eficient l’entitat; fer una reflexió interna i desplegar uns processos clars i que aportin valor; es millori en l’organització del temps i les tasques, i es crei una documentació eficaç i eficient  que documenti el sistema propi de treball.