Comunicat CONFAVC.- – Des de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) es valora positivament el fet que l’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) hagi volgut encarar una transformació del sistema tarifari de tal magnitud per a afrontar els desafiaments ambientals;   les diferents i emergents realitats socials, garantint un dret social com és la mobilitat i fer-ho d’una manera proporcionada i equitativa en el territori.

En un primer moment el fet de simplificar els títols, beneficiar la freqüència d’ús i minimitzar el frau, són elements àmpliament reivindicats pel moviment veïnal, i per tant, des de la CONFAVC n’aplaudim que l’ATM hagi volgut encarar aquests objectius. Ara bé en aquest canvi tarifari trobem “forats negres” que a  continuació detallem:

  1. Aquest canvi tarifari no ha tingut en compte la diversitat de models de treball emergents, ja que perjudica també a persones usuàries, fidels del transport públic i que en canvi, amb el nou sistema, són expulsades cap a un títol T-CASUAL perquè no realitzen els 40 viatges/mes.   Tot això, amb un agreujant que aquest nou títol, la  T-CASUAL, és unipersonal,  situació que per altra banda afecta sobretot a les famílies.
  2. Es diu, per part de les administracions implicades en l’ATM, que es va cap a l’abandó de les corones tarifàries, però en realitat produïm una major afectació i desigualtat, quan anem pujant de corones. Fins i tot podríem dir que en alguns casos, incentivem l’ús del vehicle privat per venir fins a Barcelona, per una raó de cost. Aquesta situació que es podria corregir donant flexibilitat a la T-USUAL i fer-la també pluripersonal.
  3. Una altre consideració, és sobre el bitllet senzill: tal com preveu la Llei del finançament de transport públic de Catalunya, tots els títols haurien d’estar integrats.
  4. Aquests nou sistema tarifari es veu de diferent manera en funció del municipi on es resideix.  Concretament aquest any s’han incorporat 18 municipis de la segona corona, que pertanyen a la AMB, integrant-los al sistema tarifari de la zona 1. Un fet que podria haver-se viscut positivament, sinó hagués estat que el cobrament del Tribut Metropolità s’ha realitzat sense haver informat el veïnat de res des de l’administració local. Aquesta situació ha generat una queixa generalitzada dels veïns i veïnes en alguns municipis. Per altra banda, els serveis que reben, referent a la mobilitat, tenen moltes mancances encara.
  5. Sobre el finançament, cal destacar que tenim la T-Mobilitat sobre la qual l’ATM hauria d’explicar en quin estat està, el cost que ha tingut i si definitivament serà la eina que necessitem.  Es clar que per tot això s’haurà de desenvolupar la Llei de finançament del transport públic quan més aviat millor.

En conclusió, cal fer una anàlisi i reflexió, més enllà de Barcelona, sobre freqüències, parades; sobre la implicació dels ajuntaments en la responsabilitat d’informar i fer participar al veïnat; en les inversions i en l’accessibilitat de la xarxa de transport públic. Només així podrem fer un transport públic més eficient, just i equitatiu del territori, que convidi al compromís ineludible de tota la ciutadania. (Comunicat pdf)