En el marc de les properes Eleccions Generals, la CONFAVC ha elaborat un Manifest sobre la Contaminació Electromagnètica i el Medi Ambient, davant de la creixent preocupació social a molts barris, pobles i ciutats del nostre país, corroborada per estudis científics independents i pels organismes europeus i internacionals, envers els efectes incerts per a la salut de les persones, de les radiacions electromagnètiques. Radiacions provinents de les antenes, estacions base, repetidors, comptadors de telegestió, xarxes Wifi i de telefonia mòbil en general, així com transformadors i torres d’alta tensió, instal·lades al nucli urbà de les ciutats.

Cada vegada més nombrosos estudis científics independents referits a la contaminació electromagnètica (tals com lInforme STEWARD – Regne Unit, any 2000; Estudi europeu REFLEX, 2004; Informe BIOINITIATIVE, 2007-2012; Estudi INTERPHONE – 13 països, 2010) posen en qüestió els actuals límits segurs establerts a les diferents legislacions vigents al nostre i altres països i la possible relació d’aquests nivells amb l’augment de casos de patologies que pateixen les persones exposades al radi d’influència d’aquestes radiacions.

En aquest sentit, l’Organització Mundial de la Salut (OMS), a través de l’Agència Internacional per a la Recerca del Càncer (IARC), va classificar el 31 de maig de 2011, els camps electromagnètics de molt baixa freqüència i les irradiacions electromagnètiques d’alta freqüència com a “possible cancerigen en humans (grup 2B)”.

Aquesta situació ha motivat que institucions que vetllen pel medi ambient i per la salut hagin emès consells i realitzat sol·licituds sobre el tema. Així doncs, constaten que els límits d’exposició als camps electromagnètics establerts per al públic són obsolets, ja que no han estat adaptats des de 1999 i declaren que no tenen en compte als col·lectius més sensibles, com són dones embarassades, nounats/es i nens/es. (Seguir llegint pdf)

Altres documents adjunts: