Comunicat CONFAVC.-Després de tot un any, marcat per la pandèmia i amb una activitat aeroportuària quasi nul·la a l’aeroport del Prat, ara sorgeix de nou una qüestió cabdal: l’ampliació d’aquesta infraestructura tant important pel sentit i desenvolupament del nostre territori. Cal afegir, a més, la pressa per decidir-ho, segons les administracions, a favor o no per tal de que és pugui incloure en el Pla d’Inversions d’Aena, que es fa quinquennalment. Del contrari, es quedarien fora durant tot aquest temps.

Davant d’aquesta situació, la CONFAVC vol assenyalar el següent:

1) Requeriments ambientals: Començant per la situació actual de l’aeroport, hi ha uns requeriments ambientals que Aena no està complint. Aspecte és molt rellevant atenent a la zona geogràfica on es troba ubicat. És del tot inadmissible plantejar un creixement, en aquest cas de superfície i conseqüentment d’activitat aeroportuària, si ja no es compleixen els requeriments ambientals a l’actualitat.
2) La Xarxa Natura 2000. Per altra banda, ens trobem que aquesta ampliació va encaixada en l’espai anomenat La Ricarda, ecosistema protegit per la Xarxa Natura 2000.
3) Inassumible pel veïnat: Som conscients de la importància que té l’aeroport, en l’àmbit de l’economia, de treball, i l’estratègic, però a l’hora també som responsables de vetllar pels nostres veïns i veïnes de l’entorn i la seva qualitat de vida. Al veïnat avui ja els costa assumir un volum de 77 operacions per hora, que en una suposada ampliació ens portaria cap a unes 90 operacions. Un creixement de tràfic impossible de suportar pel veïnat.
4) El canvi climàtic, és un fet clarament visible i amb un impacte major cada dia, en el nostre medi mes pròxim. Eliminar espais de biodiversitat protegits, és una temeritat i una irresponsabilitat, que es gira en contra de totes nosaltres. Aquesta ampliació, ens porta cap aquest punt de no retorn i de pèrdua ambiental irreparable.

Ens cal un temps de reflexió, debat i sinceritat, que va mes enllà de les presses administratives per decidir el destí d’uns fons, que potser, des de la CONFAVC pensem que haurien d’anar destinats cap a una millora en la planificació i aprofitament d’aquesta infraestructura que tenim.

Per acabar, des de la CONFAVC demanen a les administracions competents un espai de debat i consens on hi estiguin representats tots els sectors, econòmics, socials , polítics, ambientals i veïnals. Només d’aquesta manera trobarem la millor opció pel futur de totes i tots. (Comunicat pdf)