Comunicat CONFAVC/ Barcelona, 3 de desembre.- El 3 de desembre de 1992 va ser declarat com el Dia Internacional de les Persones amb la Diversitat Funcionalper l’Assemblea General de les Nacions Unides. Aquesta declaració va anar acompanyada d’una llarga llista de recomanacions i drets per la seva ratificació i aplicació per part dels estats. L’objectiu: avançar en la igualtat de drets i oportunitats, dignitat, inserció laboral i l’autonomia personal de les persones amb diversitat funcional.

La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat firmat al desembre 2006, dona un marc protector i garantista, inèdit en el sistema de l’ONU i en el dret internacional, per a les persones amb discapacitat i contempla entre altres:

  • 

La no discriminació, la participació e inclusió plena i efectiva, el respecte i el reconeixement de la discapacitat com una forma de diversitat, la igualtat d’oportunitats , l’accessibilitat, la igualtat entre homes i dones.
  • A nivell laboral, el reconeixement del dret de les persones amb diversitat funcional  a treballar en igualtat de condicions com els altres, això incloent el dret a tenir l’oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurament escollit i acceptat en un mercat i un entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles per a les persones amb discapacitat.

Des de la publicació el 1982 de la LISMI-  Ley de Integración Social de los Minusválidos- amb la seva darrera modificació el 2013, la Llei General de la Discapacitat-, la ratificació de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat al 2007 tant a Espanya com a Catalunya queden lluny de complir amb les recomanacions i la plena igualtat de drets i oportunitats.

A nivell de l’ocupació, aquest col•lectiu no supera el 26% i la majoria treballant en sectors precaris i amb un alt nivell de temporalitat.

La situació generada a nivell mundial per la COVID 19 ha repercutit en l’ocupació de les persones treballadores. Segons l’estudi fet el juliol de 2020 per l’Observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo en España (ODISMET) el 60% de les persones amb diversitat funcional treballen en l’actualitat podrien perdre el seu treball, i al mateix temps la contractació de persones amb discapacitat ha caigut un 74%.

Desde el barris i les les ciutats de Catalunya constatem l’efecte de la pandèmia COVID 19 sobre les persones amb diversitat funcional i les seves famílies, la indefensió econòmica i laboral, la inestabilitat de centres especials d’ocupació i el bloqueig de la inclusió en l’empresa ordinària.

En aquest sentit i afegint-nos a les propostes de la Plataforma En defensa de les Persones en situació de dependència – plataforma de la qual en forma part- la nostre entitat – demana:

-Més i millor  seguretat i protecció pels treballadors i treballadores amb diversitat funcional: Feines estables, equips de protecció i test ràpids de COVID 19.
Millor qualitat, més serveis i més incidència en les xarxes de treball comunitàries  per atendre, com cal,  les necessitats de les dones i nenes amb discapacitat, inciden de forma especial en aquelles  més vulnerables, com són les víctimes de violència masclista.
Actuar sobre la bretxa digital entre les persones amb diversitat funcional, persones que no tenen ni competències, ni recursos per a l’ús de les vies telemàtiques.

Lluitar per un urbanisme i una gestió i concepció de les ciutats i pobles pensades també per aquestes persones, moltes vegades, els i les veïnes més oblidades en l’agenda dels urbanistes i de l’agenda pública. Estem parlant de parcs infantils per a infants amb diversitat funcional, assegurar el 100% l’accessibilitat en la mobilitat; treure les barreres arquitectòniques, etc

A més d’aquesta crida a les administracions públiques, la CONFAVC també apel.la al moviment veïnal hem de fer “els deures” i a treballar i fer xarxa amb les entitats que fa temps estan treballant sobre aquest tema, i a compartir aquestes lluites per a fer realitat uns barris on la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional i els seus familiars  estigui garantida. (Comunicat pdf)