Comunicat CONFAVC.- La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) acaba de rebre un escrit del Conseller de Salut en funcions on ens fa saber que el Consell de Ministres ha decidit portar al Tribunal Constitucional la Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, aprovada pel Parlament de Catalunya l’any passat, la qual estableix que totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, eliminant qualsevol desigualtat que hi pugui haver entre les persones residents a Catalunya, qualsevol que sigui la seva condició administrativa.

Aquesta llei catalana té com a objectiu assolir definitivament la universalització de l’assistència sanitària i efectivament complir amb el que estableix l’article 23.1 de l’Estatut d’autonomia i diverses normes internacionals, com la Declaració Universal de Drets Humans, que, en l’article 25.1, estableix que tota persona té el dret a l’assistència mèdica, i també amb el dictamen de maig del 2012 de les Nacions Unides, que va instar a fer que l’assistència sanitària abastés totes les persones residents en un territori, independentment de la seva situació administrativa. (Comunicat pdf)