Notícia CONFAVC.- La Confavc  s’ha incorporat com a “soci partícip” a  iesMed , una plataforma cooperativa de dinamització de l’Economia Social Mediterrània, amb seu a Barcelona, que busca contribuir en la construcció i rèplica d’ecosistemes territorials solidaris i sostenibles (ETSS) generadors d’activitat econòmica.  Després de la incorporació de la Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire de la Provence-Alpes-Côtes d’Azur- PACA (França), la CONFAVC esdevé el segon soci partícip de l’aquesta cooperativa europea, que compta en la actualitat amb 19 socis de diferents països repartits en 4 grups societaris.