Notícia CONFAVC.- Equips investigadors de tot el món han desenvolupat, i continuen fent-ho, vacunes i tractaments contra la COVID-19 amb un esforç personal extraordinari. La majoria d’aquestes investigacions han tingut finançament públic directe o indirecte. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Layen, va prometre fer de les vacunes un bé públic universal, però fins ara no ha promogut cap legislació per fer-la complir, sinó tot el contrari. La Unió Europea ha de posar la salut pública abans que les prestacions privades.

Per immunitzar tota la població al més aviat possible, evitant l’aparició de variants més agressives i letals, cal que la UE no limiti l’administració de cap de les vacunes que han passat els controls obligatoris de l’Agència Europea del Medicament i l’OMS. Creiem necessari assegurar-nos que l’accés a diagnòstics, tractaments i vacunes de la COVID-19 no es veja obstaculitzat per monopolis que limitin la capacitat de producció global i apugin els preus de manera abusiva, com està passant ara.

Durant la pandèmia, s’ha d’abolir l’aplicació de patents, retribuir els costos de recerca acreditats i evitar beneficis abusius; d’aquesta manera, els productes es podrien comercialitzar a costa del preu de fabricació. El nostre compromís ètic deixa clar que l’interès general i la salut pública han d’estar per sobre del benefici d’uns pocs.

És per això que des de la CONFAVC donem suport a la Iniciativa Ciutadana Europea #Right2Cure, que és una via directa perquè els ciutadans de la UE proposin un canvi legislatiu concret a la Comissió Europea.

Necessitem amb el vostre suport recollir almenys un milió de signatures als 27 estats membres de la UE. Veient el creixent nombre de peticions, accions i cartes obertes de ciutadania, ONG i entitats de la societat civil en aquesta línia, estem segurs que aquest objectiu és possible. Així que els signants et demanen que vinguis a aquesta Iniciativa.

Principals demandes de la Iniciativa Ciutadana Europea #Right2Cure

  • Exigir que els drets de propietat intel·lectual, incloses les patents, no obstaculitzin o la disponibilitat de qualsevol futura vacuna o tractament per a la COVID19.
  • Evitar que la legislació de la UE sobre dades i exclusivitat comercial sigui limitada l’eficàcia immediata de les llicències obligatòries emeses pel EE.MM.
  • Introduir l’obligació legal dels beneficiaris dels fons de la UE de coneixement de les tecnologies de la salut, la propietat intel·lectual o un consorci de tecnologia o patents en relació amb la COVID-19. (Carta de recolzament en castellà)