Notícia CONFAVC.- La CONFAVC inicia una reflexió sobre els reptes de futur del moviment veïnal de Catalunya amb l’horitzó de l’any 2022. Dins d’aquesta reflexió demana l’opinió i les valoracions dels seus socis, les AV i les Federacions, per tal que els resultats d’aquest raonament siguin del tot compartits.

En una primera fase la CONFAVC ha elaborat una enquesta molt ràpida per tal de conèixer la valoració sobre les accions dutes a terme, sobre els valors veïnals i sobre els projectes i lluites en defensa dels drets socials. Per aquest motiu es demana a les AV i Federacions que emplenin l’enquesta per a poder definir un marc de treball veïnal i de futur tots plegats.

Algunes de les qüestions que es demanen respecte dels plans de futur de la CONFAVC plantegen temes que podrien aparèixer o potenciar-se més en el Nou Marc Estratègic, i són:

– Actualitzar la base ideològica (missió, visió i valors) de la CONFAVC per respondre als nous reptes del moviment veïnal del segle XXI.
– Potenciar el sentiment de pertinença i el compromís cap a la CONFAVC per part de les associacions i federacions membres.
– Redefinir el model i estructura organitzativa per tal de poder donar una millor resposta a la missió de la CONFAVC.
– Crear una escola de formació per tal d’empoderar el moviment veïnal i la generació de nous lideratges veïnals
– Adoptar noves vies de finançament que garanteixin la sostenibilitat de l’entitat
– Fomentar la convivència i cohesió interna de l’entitat per tal d’afavorir un bon ambient de treball i col·laboració per impulsar amb força la CONFAVC els propers anys.
– Aprofundir en la intervenció social i treball comunitari als barris tot afavorint sinergies amb les diferents associacions veïnals i altres agents.
– Endagar accions que contribueixin a impulsar l’economia social i solidària.
– Treballar per uns models de gestió de l’aigua i de l’energia equitatius, sostenibles i eficients.
– Contribuir a l’exercici d’un habitatge digne per a les persones.
– Treballar per un models públics i universals de sanitat i educació.