Comunicat CONFAVC.-Davant l’aparició de nous casos confirmats d’infecció pel Coronavirus a Catalunya la CONFAVC vol manifestar que:

  • Mantenim una confiança absoluta i ferma amb la Secretaria de Salut Publica, l’Agència de Salut Pública i els professionals del Departament de Salut, i ens comprometem a mantenir els nostres associats i a la ciutadania en general a lliurar únicament informacions contrastades i fiables.
  • Lamentem que tot i fer una feina extraordinària en els diferents òrgans professionals del departament i el Servei Catala de la Salut, una vegada més les entitats socials i el moviment associatiu ha quedat fora dels protocols informatius i d’actuació essent un cop més aquestes qui, de forma productiva i solidària, hagin hagut de complementar aquesta pota coixa de la nostre administració.

Totes les associacions veïnals del nostre país treballem per fer barri, fer comunitat i continuarem obertes a col·laborar en les polítiques de salut pública, essencials, especialment en els aspectes relacionats en fer arribar a la ciutadania informacions clares, intel·ligibles i útils en aquest aspecte.