La Xarxa d’Economia Social i Solidària (XES) ha donat a la CONFAVC el segell del Balanç Social ja que complim amb els estàndards ètics de l’economia social i solidària.

Cal recordar que el Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Les organitzacions que el fan, com la CONFAVC, poden fer servir els resultats per millorar internament alguns punts febles que tinguin i permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social. Concretament el Balanç Social avalua de forma objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: el funcionament econòmic i la política de lucre; la perspectiva de gènere; l’equitat i la democràcia interna; la sostenibilitat ambiental; el compromís social i la cooperació; i la qualitat del treball.

Gràcies a aquesta validació, ja la CONFAVC ja apareix al catàleg del Mercat Social de la XES.

Segons aquesta infografia, com a punts forts del Balanç Social, la CONFAVC utilitza el 100% de préstecs ètics, i malgrat que la composició general hi ha molt poca paritat (16%), es compleixen els requisits de partitat el 100% en els càrrecs directius de gestió, així com també els requisits perquè els i les treballadores accedeixin a formacions laborals i en la perspectiva de gènere de la comunicació tant interna i externa.

Com a punts febles, la infografia destaca que la CONFAVC no compleix ni amb el 50% dels estàndards en la “Contribució al procomú “– actualment no s’utilitza programari lliure , malgrat que en el passat es va instaurar– ni en bones pràctiques ambientals, en part també perquè la seva seu social no depèn de la seva gestió interna