Notícia CONFAVC.– “Com entitat territorial podem aportar moltes coses, des de la mateixa experiència i coneixement de proximitat dels nostres barris”. Amb aquestes paraules el president de la CONFAVC, Jordi Giró, aplaudia el fet que l’entitat ostentarà la Vicepresidència Segona de l’Assemblea Urbana de Catalunya. Aquest òrgan adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, i integrat per administracions i representants del teixit ciutadà i econòmic, elaborarà la guia per al desenvolupament sostenible de les ciutats durant les properes dècades, amb l’anhel de superar els problemes endèmics que va deixar l’explosió urbana del segle passat.

A més de la  CONFAVC, en l’acte constitutiu celebrat el 5 de novembre, hi van assistir 59 persones representants d’entitats membres més que han signat la Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya, acompanyades de 29 observadors.

En aquest acte simbòlic de constitució, el president de la Generalitat, Quim Torra, va presidir l’esdeveniment i la primera reunió de treball juntament amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i la tinent-alcaldessa Janet Sanz, en delegació de la co-presidenta de l’òrgan, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Torra va destacar  com a grans objectius d’aquesta Agenda “la promoció de la qualitat de vida, una economia inclusiva i competitiva i el desenvolupament urbà resilient i sostenible”, i va demanar  “ posar les persones al centre”.

El món del 2030 en 169 fites

Fent una mirada retrospectiva, el 25 de setembre del 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar la resolució Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. L’Agenda 2030 conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb 169 fites associades per avançar vers el desenvolupament sostenible a escala global i pren el relleu als Objectius Globals de Desenvolupament del Mil·lenni, vàlids fins al 2015. D’entre els 17 objectius, l’ODS número 11 se centra en l’assoliment de ciutats i assentaments humans que siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

A Catalunya, el 4 d’abril de 2017, el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya va adoptar l’Acord GOV/42/2107, per a l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya, modificat per l’Acord GOV/126/2017, de 12 de setembre, pel qual s’estableix la iniciació formal dels treballs per a l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya, i la creació de l’òrgan col·legiat al qual s‘encarrega la formulació i validació dels treballs, anomenat Assemblea Urbana de Catalunya. Cal destacar que al nostre país, cada 8 de 10 veïns i veïnes viuen a les ciutats.