La Xarxa d’Economia Solidària va celebrar el darrer dissabte 12 de desembre, una Assemblea Extraordinària de caràcter monogràfic per debatre l’estratègia de relació amb les administracions públiques locals. A l’encontre,al local d’Àurea Social, hi van participar més de 40 cooperatives i entitats membres de la XES que van dedicar mitja assemblea a fer debat en grups, ja que permetia un major aprofundiment.

L’assemblea, organitzada conjuntament per la comissió d’Incidència Política i la de Xarxes Locals, respon al creixent interès dels ajuntaments d’implementar polítiques i accions relacionades amb la promoció de l’economia social i solidària en els seus municipis, així com a l’acostament a la XES a alguns d’ells per demanar-ne col·laboracions. El debat entorn de la relació amb l’administració pública no és nou a la XES, que ja abans de les darreres eleccions municipals es va publicar el document Cap a la democràcia econòmica municipal. 14 mesures per impulsar l’economia social i solidària a nivell local, adreçat a les candidatures i a les administracions locals.

Les conclusions del debat serviran per anar configurant el paper que ha de tenir la Xarxa davant les noves administracions locals, i com treballar la incidència política territorialment, sempre amb l’horitzó posat en l’objectiu d’enfortir l’economia social i solidària a nivell local.