Manifest.- Davant la situació actual de crisi sanitària, social i econòmica generada per la pandèmia del coronavirus Covid-19, i a la vista de les conseqüències generades i de les mesures adoptades, des del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona volem expressar les següents consideracions:

1) En primer lloc, expressar el nostre més sincer agraïment i reconeixement a tot el personal sanitari i social, que està fent un esforç extraordinari sota condicions molt complicades, i remarcant la tasca del personal que atén a persones grans. El fem extensiu també a la resta de persones que treballen per garantir serveis i subministraments que són encara més essencials en aquesta situació, i a les nombroses iniciatives de voluntariat que estan sorgint arreu per ajudar a qui ho necessita i en especial a les persones més grans.
2) Demanem a totes les administracions que segueixin incrementant els recursos i els esforços per garantir els materials i equipaments necessaris per a una atenció sanitària i social adequada i universal, i amb les condicions de seguretat requerides per als i les professionals i per a les persones ateses.
3) Reclamem també que s’apliquin les mesures que calgui per reduir el màxim possible la propagació del virus i els efectes negatius de la pandèmia, posant per damunt de tot el dret a la vida i a la salut de totes les persones, i minimitzant també els perjudicis socials, laborals i econòmics generats. Si s’han destinat milions a rescats financers o a mantenir càrrecs que fan frau fiscal, ara cal adreçar tots els recursos econòmics necessaris a pal·liar els efectes d’aquesta crisi sobre les persones que més els pateixen.

4) Segons demostren les estadístiques, les persones grans som les més greument afectades per aquest virus. Per això exigim que se’ns tingui en compte; censurem els discursos discriminatoris de qui vol que no s’atengui a les persones de més edat; i sobretot reclamem mesures més efectives per evitar la propagació del virus en les residències i les gravíssimes conseqüències que això provoca.
5) En aquest sentit, donem total suport al manifest que han signat diverses entitats de persones grans, al qual també ens hem adherit, i remarquem la necessitat tant d’implementar els protocols adients, com de garantir que els equips de cures pal·liatives prestin assistència a qui ho necessita al seu domicili o al centre residencial, i d’assegurar que, si la malaltia porta al final de la vida, la persona afectada pugui traspassar amb dignitat i sense patiment.
6) És especialment important que els treballadors i les treballadores que atenen persones grans a domicili o en equipaments (especialment en residències i altres centres on hi ha moltes persones grans) disposin dels equips de prevenció i protecció necessaris per al seu propi ús i per a les persones que atenen.
7) Així mateix, volem aprofitar per remarcar la necessitat de garantir i millorar protocols de prevenció, detecció i atenció als maltractaments a persones grans que es poden donar tant en centres residencials (com malauradament ha succeït recentment) com a casa, i que es podrien veure agreujades en la situació de confinament actual.
8) Finalment, voldríem acabar enviant un missatge d’ànims i suport a totes les persones grans i a totes les famílies afectades, i demanant a tothom que, en moments com aquests, tingui ben present la importància d’una aliança entre generacions. Petits, joves i grans hem de seguir les indicacions de les autoritats i les recomanacions sanitàries, perquè cal protegir-nos i fer tot el possible per protegir a la resta. Siguem conscients tota la societat que la protecció de les persones més vulnerables als efectes d’aquest virus depèn de tots i totes.

Des del Consell seguim i seguirem actius, com no pot ser d’altra manera, en uns moments complexos en què, encara que haguem de canviar o aturar alguns plans i adaptar-nos a noves realitats, la veu de les persones grans ha de seguir-se sentint, i ara encara és més important garantir que s’escolti. (Manifest)