Notícies CONFAVC.- La  CONFAVC s’afegeix a la demanda de la Taula de Ciutadania i Immigració – que la setmana passada va aprovar un MANIFEST per alertar sobre la situació d’irregularitat administrativa en què poden quedar milers de joves migrats sols extutelats per la Generalitat quan arriben a la majoria d’edat davant la impossibilitat de renovar el permís de residència, i demanen una solució urgent al Govern de l’Estat.

Segons el MANIFEST , el marc legal fa pràcticament impossible la plena incorporació d’aquests i aquestes joves a la nostra societat, tot abocant milers de joves a la irregularitat administrativa, a la impossibilitat de treballar, a la dependència econòmica dels ajuts socials o a l’economia submergida o altres activitats il·legals per a sobreviure.

Donada la urgència de la necessitat, i sense renunciar a una reforma en profunditat de la legislació d’estrangeria, la Taula de Ciutadania i Immigració demana al Govern de l’estat que reformi immediatament el reglament de la llei d’estrangeria per tal de:

  • Establir una autorització automàtica per treballar per a joves extutelats en el moment d’assolir la majoria d’edat.
  • bé, concedir una residència de llarga durada als joves extutelats amb autorització de residència en arribar als 18 anys.

Esperem doncs que el Govern central acolli aquesta demanda i pugui donar immediatament solució a la situació de gran vulnerabilitat en què es troben aquests joves nous veïns i veïnes. (Manifest)