Comunicat CONFAVC.- La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) s’adhereix com a organització a la Jornada de Vaga de demà i insta a les veïnes a fer-ho, amb l’anhel de revertir i visibilitzar tants segles de desigualtat social, d’invisibilitat davant de la història, i de violència permanent.

No només parlem de bretxa salarial – que a Catalunya supera el 23,9% inferior, entre els homes i les dones- sinó d’una tartera de desigualtats que s’inicien a la llar, amb el desigual repartiment de les tasques de cura de les persones: estadísticament tenim el registre que les dones destinen 26,5 hores a la setmana a cuidar els fills o familiars, i a fer tasques domèstiques gratuïtament en comparació de les 14 hores dels homes.

També cal incidir en la invisibilització de les dones en molts espais, on es construeixen referents simbòlics. Per exemple, en el món de l’Acadèmia, o als mitjans de comunicació. En aquest sector, per cada dona que apareix als mitjans hi ha quatre homes, a més de ser representades estereotipades, fortament sexualitzades – sobretot àmbits com la publicitat- o victimitzades. (Comunicat pdf)