“Ensenya el cor, fes balanç social” sota aquest lema  la Xarxa d’Economia Solidària (XES) ha difós la necessitat que les entitats i cooperatives fessin el Balanç Social,  que enguany compta amb tres grans novetats: la pàgina web de Mercat Social, la plataforma tecnològica Ensenya el Cor i les dues modalitats de Balanç Social.

La CONFAVC  fa tres anys que es compromet amb el Balanç Social (BS)  en la seva versió completa. Aquesta és una  eina per a la millora continua de les organitzacions i que acredita excel·lència en Economia Social i Solidària (ESS) que permet tenir un diagnòstic complet de la organització, i integrar els resultats periòdics en la presa de decisions estratègiques i de gestió. Per altra banda, fer el BS permet obtenir el segell, accedint a un acompanyament per part de la comissió de BS quant als compromisos de millora i la visibilitat d’aquests. A més a més, amb tota la informació recollida mitjançant el Balanç Social (en les seves dues modalitats) es pot obtenir una comptabilitat socioambiental agregada, per mostrar a la societat quins són els estàndards de l’ESS català a l’informe de L’Estat del Mercat Social català.

Ara bé, fruït de la reflexió col·lectiva, la comissió de Balanç Social de la XES va decidir crear dues modalitats de balanç (la bàsica i la completa), per a no intentar fer passar tothom pel mateix camí. En aquest sentit, el Balanç Social bàsic (BSb) és una bateria de 21 indicadors, els mínims imprescindibles per avaluar criteris d’ESS, i va dirigit a aquelles organitzacions petites o en situacions de precarietat a qui fer el Balanç Social se’ls hi fa una muntanya o no li troben sentit. La idea és que, a mig termini, aquest BSb sigui obligatori no només per aparèixer al catàleg, sinó per ser organització associada a la XES i expositora a la Fira.