La CONFAVC visita el Fiscal Superior de Catalunya per a traslladar-li “la situació d’indefensió del veïnat més gran” per la poca atenció de les entitats bancàries