“Cal un Pacte Català per la Salut Col·lectiva, la Democràcia Econòmica i la Justícia Socioambiental entre agents socioeconòmics plurals, que implanti polítiques transformadores per proporcionar salut, renda, cures, habitatge, alimentació, educació, proveïments energètics i protecció social de forma universal”. Amb aquests mots el president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, Guillem Llorens i Gragera, ha iniciat una reunió telemàtica amb represnetants del Givern català destacant la necessitat d’impulsar i compartir un Nou Model Econòmic per Catalunya basat en una economia plural i transformadora per fer front al context d’emergència sanitària, social, econòmica actual.

Durant la reunió, les persones representants de la Confederació han explicitat els eixos que vertebren la seva proposta del Nou Model Econòmic exposats en el Pacte de País per una Economia per la Vida com la democratització, la relocalització, la mutualització i la transició ecosocial de les activitats econòmiques catalanes, la no mercantilització dels serveis públics i el foment de la sobirania alimentària i energètica del conjunt del país.

En aquest marc Llorens i Gragera ha remarcat que la crisi de la Covid-19 ens hauria d’obligar repensar el capitalisme a favor de principis basats en bé comú i que, per això, calia un Pacte català per la Salut Col·lectiva, la Democràcia Econòmica i la Justícia Socioambiental entre agents socioeconòmics plurals, definint-ne rols i interrelacions.

Per concloure la reunió, tots els membres de la Confederació de Cooperatives de Catalunya han reiterat la necessitat de fer una aposta conjunt des de molts sectors- entre aquests als moviments socials i veïnals- i les forces polítiques i institucions catalanes, a impulsar el Pacte de País per una Economia per la Vida que promouen, juntament amb la Fundació Roca Galès, entitat de foment del cooperativisme.

En la reunió telemàtica, juntament amb els noms esmentants, també hi han assistit el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies Josep Ginesta, el director general d’Economia Social, el Tercer Sector i les cooperatives Josep Vidal; el director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació Lluis Juncà, i el director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Carmel Mòdol.

Pel que fa a les persones representants del moviment cooperatiu i de l’economia social i solidària, hi han participat el president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Guillem Llorens i Gragera, el president de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, Josep M. López i Fumat, el president de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, Quim Sicília i Gil, el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Ramon Sarroca i Capell, del consell rector de la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya, David Guàrdia i Mascó i la co-presidenta de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Gemma Garcia i Gomez.

Cal recordar que la Confederació de Cooperatives de Catalunya és l’organització que representa a les cooperatives i les seves entitats a Catalunya.