La connexió del tramvia per la Diagonal suposaria una tartera de conseqüències positives tant per la mobilitat com la contaminació metropolitana. Per exemple, està documentat que potenciaria l’accessibilitat del transport públic de vuit municipis amb Barcelona i , per tant, podria evitar les 480.000 entrades i sortides de cotxe i moto des de la capital cap a l’Hospitalet, Esplugues, Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Sant Adrià i Badalona.

D’acord també amb estudis científics, la permuta de dos carrils de cotxes per al tramvia i la bici segregada a la Diagonal central permetria reduir les emissions un 49,8% a l’avinguda, reduir el trànsit en 12.500 vehicles a Barcelona i multiplicar la capacitat i rapidesa del transport públic actual per dos.

L’informe oficial també punta que el càlcul de capacitat del tramvia és aproximadament 1’8-2’7 vegades superior als autobusos de màxima capacitat.

Amb aquestes evidències empíriques, les entitats socials que formen part de les plataformes per la Qualitat de l’Aire i Diagonal per a Tothom, com la CONFAVC, van fer una roda de premsa el passat 24 de març fent èmfasi en aquests estudis i denunciant la instrumentalització política que s’estè fent d’aquesta connexió que beneficiaria el veïnat metropolità. (Llegir comunicat).