Comunicat FAVSabadell.- La Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVSabadell) denuncia el nou atemptant contra les classes populars que suposa l’augment del rebut de la llum. Les anàlisis dutes a terme per diversos organismes de tota mena alerten pel record històric en la pujada d’aquest subministrament.

Estudis duts a terme per la FACUA-Consumidors en Acció aporten dades esgarrifoses que haurien d’avergonyir a qualsevol govern, si no fos perquè les elèctriques són empreses on les portes giratòries per a polítics és una de les pràctiques més habituals, cosa que indueix a pensar que, per acció o omissió, la classe política governant permet la insostenible pujada de la factura de la llum.

Els estudis comparatius ens diuen que el rebut de la llum de l’usuari mitjà ha pujat un 85,7% en 15 anys. Amb les tarifes vigents a l’agost de 2018, la factura mensual representa 80,73 euros, enfront dels 43,47 euros que suposava el 2003. La diferència suposa ni més ni menys que 37,26 euros.

Des d’alguns ajuntaments, amb bona voluntat, tot i els escassos recursos, s’intenta pal·liar els casos més sagnants de la pobresa energètica per a les famílies més desprotegides, cosa que valorem positivament, però des de la FAVSabadell considerem que cal una acció dels governs competents molt més contundent per posar fre a aquesta especulació antidemocràtica per entendre que va contra l’interès general. Els subministraments d’utilitat / necessitat pública com és el cas de l’electricitat haurien de ser nacionalitzats.

Mentrestant, és urgent que s’adoptin mesures en la línia que reivindiquen diverses entitats i organitzacions socials com és la limitació del preu de la llum en les modalitats de la tarifa del preu voluntari per al petit consumidor; l’ampliació del concepte de consumidor vulnerable (basant-se en les Propostes de Directiva i de Reglament comunitari); rebaixar l’IVA del 21 al 4%; fomentar i subvencionar un altre tipus d’energies; etc., així com una dotació pressupostària per a fer front amb més garanties la pobresa energètica.

 

D’altra banda, la FAVSabadell anima la ciutadania a què valori el canvi de companyia subministradora valorant altres existents de caràcter més social i sostenible com Som Energia i altres, com a forma d’abaratir la seva pròpia factura i que paral·lelament expressi un rebuig al monopoli que de fet estan imposant les grans subministradores als consumidors.