Comunicat FAVB i PTP.- El greu problema de l’endeutament del sistema de transport públic s’ha d’afrontar amb mesures que evitin augmentar l’alt percentatge que signifiquen les aportacions al seu finançament que fan els usuaris a través de la compra dels bitllets. Per dues raons, una per garantir el dret a la mobilitat en una situació en què els viatges són una despesa molt important en la majoria de les economies familiars, i dos, perquè les pujades no ajuden a incentivar el pas del cotxe privat al transport públic en un canvi de model absolutament vital pel futur de la ciutat. En les ATM de Girona, Tarragona i Lleida, a diferència de Barcelona, les tarifes continuen congelades

Aquests darrers dies l’Ajuntament ha recordat a l’Estat l’incompliment dels seus compromisos en el finançament del transport públic però, recordem que les inversions pendents a la xarxa de Rodalies i carril bus de la B23 són molt més greus.. També, és del tot necessari demanar a la Generalitat que compleixi en l’activació de les noves formes de finançament que preveu la llei 21/2015 que grava, a través de diverses mesures, als qui treuen beneficis de la predominant presència del cotxe privat. I també, el mateix Ajuntament ha d’actuar amb exemplaritat anul·lant definitivament les subvencions al Circuit de Montmeló. (Seguir llegint).