Comunicat FAVBadalona.- Des de la publicació del Pla Director d’Urbanístic de les “Tres Xemeneies”, comença el període per presentar al·legacions fins el proper 31 d’octubre, des de la FAVB, creiem que no hem de deixar passar aquest període, per poder fer possible un debat de aquelles millores que vam crear que deu recollir el PDU 3X per a la nostra ciutat i que puguin ser assumides pels grups municipals i les Entitats Socials representatives de Badalona.

La posició de la FAVB ja la vam fer publica al començament d’agost, que està recollida en aquesta declaració que continua, aquest document que pot servir per iniciar el debat que proposem. L’objectiu és extreure uns compromisos mínims de ciutat, encara que clar aquesta cada grup o entitat puguin plantejar els seus.

L’ACTUAL PROPOSTA DEL PDU
La proposta de l’PDU 3X que el Departament de Territori ha elaborat per seva aprovació inicial no és del nostre grat, ja que no recull la majoria
de les propostes que la ciutadania va expressar durant les jornades de participació de l’2019.

Aquest PDU posa per davant els interessos d’Endesa, Metrovacesa i Bco. Santander als usos que tindran en un futur les 3 Xemeneies i la Nau de Turbines. Només els interessos de el sector immobiliari i els privats sortiran beneficiats amb la construcció de més de 1.800 habitatges que proposa el PDU, sense determinar els equipaments i serveis necessaris per poder atendre les necessitats d’aquest nou barri, el qual estarà segregat de la actual trama urbana, aconseguint aquests operadors privats uns grans beneficis.

Aquest PDU hauria de tenir en compte la situació mediambiental de el sector a qual es desenvolupa; una zona que és el connector biològic entre el Litoral i la Serralada de la Marina mitjançant el Besòs, així com donar solució a l’ problema de contaminació ambiental que produeixen TERSA i les instal·lacions de cicle combinat existents; un barri que ha de ser modèlic en el compliment de les exigències de l’canvi climàtic.

Aquest PDU ha reduït l’activitat econòmica de l’40% a l’35% de terra, quan el que s’ha de potenciar i enriquir és una major activitat de la
zona industrial, modernitzant els polígons industrials de Granland (Badalona) i El Sot (Sant Adrià). (Seguir llegint Comunicat)