Comunicat FAVGram.-En aplicació de l’article 10 dels Estatuts, es convoca l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’F.A.V.GRAM, després coneixement i aprovació en la passada junta extraordinària del mes de gener (2016.01.25).

L’Assemblea se celebrarà al Centre Cívic de les Oliveres, situat al C / Pep Ventura, 1 EL DISSABTE 30 D’ABRIL DE 2016, en primera convocatòria a partir de les 9,30 hores i en segona a partir de les 10 hores.

L’ordre del dia proposat és:

1) Informe de gestió de la Junta Directiva:
a) Informe de gestió del Secretariat de la Junta Directiva.
b) Informe de treball realitzat per les secretaries.
2) Informe econòmic: estat de comptes.
3) Aprovació del pla d’activitats 2016.
4) Admissió com a soci de l’AVV Fons Alt-Pirineus.
5) Comunicats i resolucions.

Podran assistir amb veu dos delegats per associació o agrupació federada designat / a per la seva respectiva Junta Directiva, en aplicació de l’article 9.2 dels estatuts, hi haurà un vot per Associació, amb el que els delegats hauran de decidir la posició unitària de l’associació.

Com observadors / es convidats / es els veïns / es que així ho expressin i acreditin (sense dret a vot).

Més informació: Horari/ Programa d’activitats