Comunicat FAVLleida.- La FAVLL hem recollit i fet difusió de les demandes i aportacions que des de les Associacions Veïnals de Lleida ens han fet arribar, com és en aquest cas, des de l’Organització de veïns de Pardinyes (ORVEPARD). 

Tanmateix volem expressar públicament els acords consensuats dins de la Comissió d’Urbanisme, Mobilitat i Habitatge, i també en la Junta, relacionats amb aquest tema.

1) A la ciutat fan falta equipaments per atendre temporers i persones sense llar per tal que puguin viure dignament; per tant, és imprescindible i urgent la construcció d’instal·lacions, amb la necessària col·laboració i compromís de la Paeria i de la Generalitat.

2) El procediment que ha seguit la Paeria, per comunicar el projecte d’equipament comunitari al barri de Pardinyes, al nostre parer no ha estat el que seria desitjable, doncs no s’ha fet ús dels canals habituals de participació ciutadana existents. Caldria més diàleg per estudiar i revisar el projecte, més en concret.

3) Fem una petició de revisió del model i del seu dimensionament, doncs una capacitat per a 150 places, o més, la considerem excessiva en un equipament d’aquestes característiques. Una opció alternativa seria desdoblar-ho en dos edificis i amb ubicacions diferenciades: una per temporers i l’altra per persones sense sostre. A més a més, cal tenir en compte que són col·lectius amb característiques i problemàtiques ben diferenciades.

4) Per poder elaborar una proposta concreta, acreditada i contrastada, caldria disposar del conjunt de la informació i dels estudis que s’han fet relacionats amb les necessitats existents, així com de les valoracions realitzades en un debat amb la ciutadania.

5) Cal avançar cap a una redistribució equilibrada a la ciutat, entesa en sentit ampli, d’aquesta tipologia d’equipaments; en conseqüència, considerem que no poden seguir concentrant-se, de manera majoritària, en alguns barris determinats com succeeix actualment. Cal vetllar també perquè, en la mesura d’allò que sigui possible, els allotjaments dels temporers siguin propers als seus llocs de treball.

6) Donem suport a l’execució del compromisos acordats entre la Paeria i les associacions veïnals dels diferents barris; en aquest cas, amb el barri de Pardinyes, en relació a la construcció d’una residència d’avis