Comunicay FAVManresa.- Que projectes de gran impacte social com són el Pla de Desenvolupament Comunitari, present a 13 barris de la ciutat, el Pla Comunitari de les Escodines i el projecte de xarxa de biblioteques veïnals, veuen afectada la continuïtat de les seves activitats, pels importants retards en el compliment dels convenis que pengen dels pressupostos de l’Ajuntament, i dels de la Generalitat. L’Assemblea insta a l’administració a procurar alleugerir aquestes tensions de tresoreria, ja que acaben comprometent els llocs de treball i la feina dels projectes citats.

Que tant la ciutat de Manresa com la comarca, de fa molts anys, pateixen una manca d’inversions per part de les administracions central i autonòmica, en infraestructures vitals com són l’estació de la RENFE la infraestructura bàsica de ferrocarril entre Manresa i Terrassa, el túnel de Montcada o la relació per ferrocarril amb Lleida. També la manca de previsió i inversió a la C-55, C-58 i el fet que la C-16 sigui l’autopista més cara de l’Estat comprometen greument, la seguretat de les persones, la seguretat dels béns i la competitivitat del transport, dels autònoms, de les indústries, etc. (Llegir comunicat pdf)