Amb mostres de certesa que la Taula metropolitana veïnal serveixi per a concretar sinergies de treball, projectes i lluites contra problemes comuns metropolitans, la FAV de Montcada i Reixac va respondre molt positivament a la visita del 24 de maig d’una delegació de la Junta de la CONFAVC liderada pel seu president Jordi Giró.

Al mateix temps, el president de la FAVMontcada, Antonio Cera, va exposar els principals problemes que el veïnat del municipi ha de patir, com ara la trinxadissa i aïllament de parts del municipi per múltiples vies de transport – tren, autopistes – ; la urgència del soterrament de les vies del tren de Rodalies, i l’impacte en la contaminació de la cimentera de Lafarge, a més de la gravetat de desatenció sanitària després del tancament del CAP.

Per altra banda Giró va exposar altres iniciatives per a reforçar el treball veïnal de convivència als barris, com el projecte «Veïnatge Divers», orientat a fomentar un sentiment de pertinença intercultural que superi la dicotomia ells-nosaltres.

Aquesta reunió, que ha seguit a la visita de la Junta de la CONFAVC a la FAVBarcelona de dilluns passat, forma part d’un seguit d’encontres programats amb les juntes de diferents FAV i d’un punt de Pla de Treball dedicat a l’enfortiment veïnal.