Comunicat FAVT.- Davant d’aquest nou assassinat d’una dona per violència masclista a la nostra ciutat, la Junta FAVT expressa la més enèrgica condemna i indignació per aquest fet, i la nostra preocupació per la reiteració de tota mena de fets de violència que pateixen les dones.

Com entitat defensora dels Drets Humans (el més important el Dret a la Vida) exigim a totes les administracions públiques l’adopció de millors mesures preventives per garantir els drets de les Dones i eradicar la violència masclista que s’està convertint, a dia que passa, en un greu problema de la nostra societat. (Comunicat pdf).