Comunicat FAVT.-El 2 de juliol membres de la Junta de la FAVT a tenir una reunió amb l’Alcalde Jordi Ballart acompanyat del Tinent Alcalde Noel Duque i la Tinenta d’Alcalde Núria Marin. En aquesta reunió es va presentar un document, el qual us adjuntem i us preguem que feu difusió.

A causa del COVID 19 i les conseqüències econòmiques i socials que es preveuen es deriven, directa i indirectament, hem estat cridats pel Sr. Ballart per a reunir-nos amb ell i exposar-li, que conegui i tingui en compte valorar el que li puguem dir com a representants més directes i pròxims dels qui formem part d’aquesta ciutat, a la qual volem i volem que sigui millor.

Sabem que som un actor polític, potser latent i observador, però de primera magnitud (sense ser polítics), ens mou l’esperança, l’altruisme i la solidaritat. Avui més que mai, volem acostar l’espatlla, per això aportem les nostres solucions a la ciutat Post COVID.

Les dades i qüestions que han sobrevingut i les que ja teníem aquí amb nosaltres, però que s’aguditzen significativament i que trenquen el fràgil benestar i la tranquil·litat de tots nosaltres.

Encara que els temes a tractar són innombrables, plantegem alguns com els més importants i que han de vertebrar tants canvis que afrontarem, per exemple: afrontar el deteriorament i transformació del teixit comercial en general i el petit comerç en particular i atacar l’augment de la desigualtat o l’augment significatiu de famílies vulnerables i l’augment de la desigualtat a la nostra ciutat.

A conseqüència d’aquestes situacions, ens temem el possible augment de la inseguretat i el deteriorament de la ciutat, així com l’actual estat de neteja i manteniment general d’aquesta.

També el tema del transport urbà deficient i que no permet el seu ús intensiu d’aquest, que al seu torn, portaria com a conseqüència el buidatge de vehicles dels nostres carrers i la reducció de la contaminació mediambiental. També ens preocupa la dependència, deficitària i convertida, amb la privatització, en un negoci i no en un servei bàsic.Per a fer front a algunes de les necessitats d’aquesta ciutat, amb el que proposem a continuació, es poden produir els canvis necessaris i aprofitar, optimitzant, amb una excel·lent gestió, els recursos municipals en benefici de tots els ciutadans. (Seguir llegint)