Comunicat FAVTerrassa .- La Junta Directiva de la FAVT expressa la seva protesta formal perquè l’Ajuntament NO
HA REALITZAT, la reunió prèvia a l’aprovació dels Pressupostos, que es feia des de fa anys, i en la en què s’informava del contingut dels pressupostos a la FAVT, Entitats Sindicals i Econòmiques i es recollien les opinions de les entitats participants.

Aquest fet és un greuge comparatiu per la FAVT i les altres entitats citades, ja que la informació sobre els pressupostos si s’ha donat a través de reunions dels Consells de Districte a les AAVV, entitats socials i fins i tot als ciutadans a títol individual que formen part d’ells.

Malgrat això, i tenint en compte que 17 AV formen part de la Junta FAVT, gran part d’elles estan en els Consells de Districte i han estat informades per l’Ajuntament, algunes ens han transmès informació i tenim coneixement de les Al•legacions al Pressupost Municipal que
han presentat dues AV federades.  Amb tot això, la Junta FAVT ha debatut el tema i consensuat presentar les següents. (Al·legacions pdf)