La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya  posa en marxa un Servei d’assessorament en matèria jurídica i econòmica durant aquestes setmanes en què l’estat d’alarma estigui en vigència, complementari al que ja existeix. Des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya es finançarà a les cooperatives federades que ho necessitin fins a 8 hores d’assessorament especialitzat a través dels Fons de Contingència creat per a la situació d’emergència.  El servei d’assessorament no inclou la gestió ni el finançament dels tràmits que se’n puguin derivar.