Coopconsum, la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, va celebrar el passat 17 de juny la seva assemblea general ordinària, a la qual Gestió Veïnal – la cooperativa administradora de finques vinculada a la CONFAVC.- hi va participar com a cooperativa federada i membre del Consell Rector.

A més de l’aprovació de comptes anuals, altres punts preceptius i valorar la feina feta, l’assemblea va ser un espai útil per a debatre les perspectives i reptes de futur que tenim com a cooperativisme de consum, així com les línies de treball que volem impulsar. També varem tenir la satisfacció de donar la benvinguda a les noves cooperatives federades.

La federació s’ha fixat un pla de treball ambiciós i engrescador, amb elements de contacte amb el moviment veïnal que harem de saber aprofitar per a estendre la pràctica cooperativa als barris.