Comunicat Aigua És vida.-   A Juny de 2014 el govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar un decret llei que, sota una falsa aparença d’un nou model de sanejament d’aigües residuals a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, no feia sinó encobrir la privatització d’una part important del cànon de l’aigua, el principal ingrés de l’Agència Catalana de l’Aigua.

La proposta de privatització del cànon de l’aigua va ser aturada en el procés d’aprovació parlamentària gràcies al treball d’Aigua és Vida i el Comitè d’Empresa de l’Agència Catalana de l’Aigua. Inicialment ICV-EUiA i la CUP-AE la portaren al Consell de Garanties Estatutàries, el qual va recriminar l’aprovació de la privatització per decret sense debat parlamentari. Posteriorment, en el debat parlamentari s’aconseguí una majoria que va aturar la privatització del cànon de l’aigua. Aquesta privatització hagués suposat un gran negoci per AGBAR i un greu risc del sanejament de la gran majoria de municipis de fora de l’Àrea Metropolitana. A més a més, comprometia la recuperació econòmica de l’Agència Catalana de l’Aigua, administració clau per a garantir els abastaments d’aigua, la seva qualitat i l’acompliment de la Directiva Marc de l’Aigua.

Dos anys després, els mitjans de comunicació publiquen que als despatxos de l’ACA, i els Departaments d’Economia i de Territori de la Generalitat de Catalunya s’està elaborant un nou pla de sanejament que obre la porta a la privatització i el negoci d’aquest Dret Humà. (Seguir llegint).