Comunicat .-El frau comès per l’empresa Volkswagen consistent en l’ús de sofware trucat en la majoria dels seus vehicles des de l’any 2009, comporta que aquests, en condicions normals de funcionament, hagin emès gasos contaminants NO2 molt per sobre dels límits permesos (fins a 40 vegades l’admès), així com de CO2, fet que constitueix un delicte contra el medi ambient i la salut pública.

Davant la inacció de les diverses administracions amb competències en les matèries de salut, qualitat de l’aire i la normativa de control de emissions dels automòbils, la Plataforma per la Qualitat de l’Aire demana la intervenció del Síndic de Greuges principalment per:

  • Demanar informació als Ministeris d’Indústria, de Sanitat i de Medi Ambient per esclarir la vinculació entre les emissions dels vehicles molt per sobre dels límits permesos pels reglaments Euro 5 i Euro 6, i les superacions dels límits de contaminació en zones urbanes a l’estat Espanyol.
  • Demanar informació al Ministeri de Indústria sobre el nombre i relació d’homologacions (marques i models) que ha aprovat, tipus d’inspeccions realitzades sobre els serveis tècnics, quin percentatge de finançament reben aquests serveis per part dels fabricants de cotxes en pagament per les homologacions, quins controls han realitzat per garantir la conformitat en la producció, etc.
  • Demanar informació al Ministeri de Indústria sobre les homologacions atorgades a models del grup Volkswagen sobre els models que estan sota sospita i la retirada del certificat de homologació com a mesura cautelar així com la prohibició de la seva publicitat .(Seguir llegint notícia)