Comunicat Aliança Contra la Pobresa Energètica .-En el Ple del Congrés dels Diputats d’aquest dimarts el PSOE ha presentat una proposició de llei per crear un bo social per al gas. Una mesura que era urgent fa temps, tenint en compte que més d’un 11% de la població espanyola pateix pobresa energètica i que, a més, no existeix cap tipus de protecció contra els talls de gas a l’Estat espanyol.

Tot i que la iniciativa és necessària, si la intenció és que el “bo social del gas” sigui efectiu, s’haurien de modificar moltes de les mesures que el PSOE planteja en aquesta proposició.

En primer lloc, la protecció contra els talls de gas de famílies vulnerables que es recull en la proposta del PSOE és del tot insuficient. Es preveu la protecció contra el tall només per als consumidors en situació de vulnerabilitat severa, definició que es deixa a un posterior reglament, retardant així la seva aplicació. Per a la resta de consumidors vulnerables només recull ampliar el termini per a la interrupció del subministrament de 2 a 4 mesos. Però la pràctica ens ha demostrat que els ajornaments no són una solució. Aquests només generen l’acumulació dels deutes i la dilatació de l’angoixa de les famílies. (Seguir llegint)