Manifest Taula per la Democràcia.- Fidels als punts que com a entitats, sindicats i organitzacions de la societat civil catalana, ens van animar a estructurar-nos com a TAULA PER LA DEMOCRÀCIA, reunits el 18 de desembre del 2017, volem donar a conèixer que, al marge de quin sigui el resultat de les eleccions al PARLAMENT DE CATALUNYA a què estem convocats demà, exigim del GOVERN DE L’ESTAT que, un cop perfeccionades les mateixes procedeixi:

a) A la retirada de l’aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola i a la consegüent restauració en el si del PARLAMENT DE CATALUNYA que resulti elegit, i de les Institucions Públiques al qual estan sotmeses, de la sobirania del poble català en el marc de la legislació aplicable.

b) La reconducció a la negociació, per vies polítiques, de les diferències entre la realitat nacional catalana i el seu encaix, com a realitat intrínseca o no, dins l’ESTAT ESPANYOL, instruint a la Fiscalia General per canalitzar sol·licituds de part i davant les Instàncies Judicials oportunes per anul·lar les denúncies interposades i possibilitar: (i) la sortida de la presó dels líders polítics i socials catalans que injustament resten encarcerats; (ii) el retorn dels membres del destituït Govern de Catalunya a l’exili; i (iii) l’arxivament de les causes judicials obertes contra els anteriors i tants d’altres conciutadans nostres. (Manifest pdf)