Notícia ATLANTIS.- La teva assegurança de la llar, a més de protegir-te enfront de situacions que puguin suposar una pèrdua econòmica important, com un incendi, un robatori o el trencament d’una canonada, pot incloure altres garanties que poden resultar de gran utilitat. És el cas de la garantia de protecció jurídica, que habitualment dóna cobertura legal a l’assegurat, bé com a propietari o com a inquilí/na de l’habitatge.

En el cas de la pòlissa de llar d’ATLANTIS, la protecció jurídica és molt àmplia i cobreix un gran ventall de situacions com, per exemple, la reclamació legal enfront de qui hagi pogut ocasionar-te danys a tu, a la teva família o als teus béns, la reclamació per incompliment contractual a empreses proveïdores de subministraments d’aigua, gas o telèfon, així com proveïdors d’altres serveis (mèdics, turístics, neteja, bugaderia …), o en el cas de contractes de compravenda de mobles, electrodomèstics o mascotes.

A més, mitjançant la mateixa garantia, ATLANTIS Llar cobreix la teva defensa jurídica -i la dels familiars que convisquin amb tu- en cas de processos de responsabilitat penal per imprudència o negligència en relació amb el teu habitatge, o en cas de conflictes amb els veïns i veïnes del teu immoble o amb la teva comunitat de propietaris.

Aquesta protecció jurídica és tan completa que fins i tot empara la defensa dels teus drets en els conflictes individuals derivats del teu contracte de treball o enfront d’Hisenda en cas de reclamacions relacionades amb la teva declaració de l’IRPF.

I per últim, i no per això menys important, pots rebre assessorament jurídic telefònic sempre que ho necessitis, o per defensar els teus drets com a consumidor o usuari de serveis.

Per a més informació, contacta amb ATLANTIS, l’Assegurança del Veïnat:
93 496 47 70

Et recordem que la pòlissa ATLANTIS Llar inclou, de manera gratuïta, la garantia de protecció d’assegurances per desocupació.